Nawiewniki

Nawiewnik 2MO

 

Zasada działania:

 

Samoregulujące. Ilość dostarczanego powietrza zależy od różnicy ciśnienia na zewnątrz i wewnątrz pomieszczenia. Dzieje się tak do poziomu różnicy ciśnień, przy którym wydajność nawiewnika osiąga wartość maksymalną. Przy dalszym wzroście skrzydełka odchylają się ograniczając ilość doprowadzanego powietrza. Taka sytuacja może być spowodowana, np. podmuchem wiatru. Użytkownik ma możliwość zamknięcia przysłony ograniczając przepływ powietrza do minimum. 

 

Przeznaczenie:

 

Nawiewnik przeznaczony do okien PVC, drewnianych i aluminiowych. 

 

Przepływ powietrza:

 

Przy ustawieniu przysłony w pozycji otwartej, ilość dostarczanego powietrza zależy od różnicy ciśnień wewnątrz i na zewnątrz pomieszczenia. Przepływ powietrza w zależności od rodzaju nawiewnika osiąga do 16/20 m³/h. Po przekroczeniu wartości maksymalnej skrzydełka umieszczone wewnątrz nawiewnika odchylają się ograniczając ilość dostarczanego powietrza. Natomiast po ustawieniu przysłony w pozycji zamkniętej, nawiewnik dostarcza minimalną ilość powietrza. 
Powietrze zewnętrzne przepływając przez nawiewnik kierowane jest do góry, ponad strefę przebywania ludzi, co zapobiega nieprzyjemnemu zjawisku przeciągu i uczuciu dyskomfortu użytkowników.

 

Tłumienie akustyczne

Tłumienie akustyczne Dn,e,w zestawu, przy otwartym nawiewniku wynosi 33dB(A) 

Nawiewnik Higrosterowany EMM

 

Zasada działania:

 

Sterowane automatycznie. Strumień przepływu powietrza jest uzależniony od zawartości pary wodnej (wilgotności względnej) wewnątrz pomieszczenia, tzn. od zanieczyszczenia powietrza wynikającego z wykonywania czynności, takich jak pranie, gotowanie, suszenie itp. Czujnikiem sterującym jest taśma poliamidowa, która pod wpływem zmian wilgotności względnej w powietrzu zmienia swoją długość, co powoduje większe, bądź mniejsze otwarcie przepustnicy, a tym samym doprowadzenie większego bądź mniejszego strumienia powietrza do pomieszczenia.

  • Nawiewniki pracują w zakresie od 35 do 70% wilgotności względnej. Jeżeli wilgotność w pomieszczeniu jest mniejsza lub równa 35% nawiewnik jest przymknięty do pomieszczenia doprowadzany jest minimalny strumień powietrza. Wraz ze wzrostem wilgotności nawiewnik otwiera się i przy wartości 70% lub więcej uzyskuje wydajność maksymalną.
  • Nawiewniki są tak skonstruowane, że powietrze zewnętrzne nie styka się bezpośrednio z czujnikiem. Dzięki temu analizowane są warunki panujące w pomieszczeniach, a nie na zewnątrz.
  • Istnieje możliwość blokady w pozycji, przy której osiągany jest minimalny stały dopływ powietrza.
  • W zależności o sposobu montażu zmienia się kierunek nawiewu powietrza (pionowo w górę lub ukośnie).
  • Nawiewnik działa bez udziału człowieka oraz nie wymaga zasilania elektrycznego.

 

 

Przeznaczenie:

 

Nawiewnik przeznaczony do okien PVC, drewnianych i aluminiowych. 

 

Przepływ powietrza:

 

Przepływ powietrza wynosi 5-29 m³/h

 

Przy ustawiewniu blokady w pozycji otwartej, przepustnica zmienia swoje położenie w zależności od wilgotności względnej w pomieszczeniu. Przepływ powietrza zawiera się w przedziale od 5 do 29 m³/h. 
Natomiast po ustawiewniu blokady w pozycji zamkniętej (klapka do góry), przepustnica ustawiona jest w pozycji przepływu minimalnego, nawiewnik dostarcza do 5m³/h.

 

Charakterystyka przepływu nawiewnika EMM

 
 
 
Powietrze zewnętrzne przepływając przez nawiewnik kierowane jest do góry, ponad strefę przebywania ludzi, co zapobiega nieprzyjemnemu zjawisku przeciągu i uczuciu dyskomfortu użytkowników.
 
Właściwości akustyczne
 
Tłumienie akustyczne Dn,e,w zestawu, przy otwartym nawiewniku w zależności od zastosowanego okapu zewnętrznego wynosi:
  • Zestaw nawiewnik EMM + okap standardowy -32dB(A)
  • Zestaw nawiewnik EMM + okap akustyczny - 38dB(A)

Nawiewnik Zefir