Szkło

Szklo

Wszystkie okna firmy Abakus w standardzie posiadają szybę zespoloną jednokomorową o współczynniku U=1,1 i dźwiekochłonności 32 dB, w profilu Brugmann i Salamander 36 dB (z racji na zgrzewalną uszczelkę).

Szyba posiada atest potwierdzający współczynnik U=1,1 W/m2K. Dostępne są inne opcje szklenia o różnych współczynnikach k i dźwiękochłonności: Szkła ornamentowe, antywłamaniowe o różnym stopniu odporności, dźwiękochłonne, refleksyjne, barwione. Dostępne są ciepłe ramki i wypełnienia przestrzeni międzyszybowej kryptonem.

Możliwe jest uzyskanie pakietu szyb o współczynniku do U= 0,5 W/m2K Fabryka Abakus zaopatruje się w szkło w hucie Glaspol należącej do grupy Saint Gobain.


Współczynnik g

Stopień całkowitej przepuszczalności energii promieniowania słonecznego oraz energii wcześniej zaabsorbowanej przez szkło. Podaje się go w %. Im większa jest wartość współczynnika g, tym większe są pasywne zyski energetyczne - pomieszczenie bardziej się nagrzewa.


 

Dodatkowa obróbka termiczna szkła hartowanego, której celem jest wyeliminowanie przypadkowych samoczynnych pęknięć szyb.


Klasa odporności

Klasy zabezpieczenia wg PN-EN 356 (Próbę przeprowadza się przez jednokrotne lub wielokrotne uderzenie kuli stalowej o masie 4,11 kg spadającej swobodnie z określonej wysokości).

Tabela: Klasa odporności szyby
 

Klasa szyby Ilość uderzeń Wysokość spdku
O2 1 2,0
P1 3 1,5
P2 3 3,0
P3 3 6,0
P4 3 6,0
P5 9 9,0


Odstęp między szybami (OMS)

Odstęp pomiędzy taflami szkła w szybie zespolonej. Jego wartość jest równa szerokości ramki dystansowej.


PVB - folia 

Plastyczna folia o wysokiej wytrzymałości na rozerwanie zapewniająca trwałe połączenie mechaniczne szklanych tafli w szybie laminowanej.


Ramka dystansowa

Element wykonany z specjalnego tworzywa sztucznego (SWISSPACER) lub metalu, oddzielający w szybie zespolonej tafle szklane na daną odległość. We wnętrzu ramki dystansowej znajduje się absorbent wilgoci osuszający przestrzeń pomiędzy taflami szkła w szybie zespolonej.


Dźwiękochłonność - współczynnik Rw [dB] 

Wskaźnik ten charakteryzuje zalety akustyczne ściany. Określa różnicę poziomu dźwięków z dwóch stron bariery np. szyby. Podaje się go w dB. Aby podawana wielkość dźwiękochłonności była bardziej obiektywna podaje się również współczynniki adaptacyjne dla danego rodzaju hałasu. Stanowią one o ile należy obniżyć współczynnik Rw aby był on bardziej adekwatny do zastosowań ograniczenia hałasu:

 • C - mowa, hałas dzieci
 • Ctr - ruch uliczny, dyskoteki, oddalone samoloty


Szyby z sitodrukiem

Szyby na które metodą sitodruku nanosi się żądany kolorowy geometryczny wzór. Jest on następnie utrwalany termicznie w procesie hartowania.


Szkło emaliowane

Szkło, którego jedna ze stron jest pokryta emalią. Emalia jest następnie utrwalana w procesie hartowania. Szkło emaliowane jest najczęściej używane w budownictwie jako element nieprzezierny na elewacji budynku.


Szkło float

Szkło charakteryzujące się płasko-równoległą powierzchnią, uzyskiwane w nowoczesnym procesie float. Stanowi ono materiał wyjściowy do dalszej obróbki szkła ( zespalanie, laminowanie, hartowanie... )
 

Mieszanka (surowce):

 • Piasek kwarcowy 59%
 • Soda topnik do regulacji temperatury 17%
 • Wapno środek wzmacniający 4,5%
 • Dolomit trwałość/ odporność chemiczna 15%
 • Sulfat trwałość / odporność chemiczna 3%
 • Korund trwałość / odporność chemiczna 1,5%
 • Maksymalnie 30% tych surowców mogą stanowić czyste stłuczki


Szkło hartowane

Szkło nagrzane do temp. ok. 670 - 690 °C a następnie gwałtownie schłodzone w celu wywołania trwałego gradientu naprężeń, dającego wzrost wytrzymałości mechanicznej i odporności termicznej szkła.
Cechy szkła hartowanego:

 • Wytrzymałość na zginanie ok. 5 razy wyższa od szkła zwykłego - o wiele trudniej rozbić je ciałem miękkim
 • Wytrzymałość na zmiany temperatury w zakresie do 200 °C
 • Przy rozbiciu pęka na małe tępokrawędziste kawałki, minimalizując ryzyko zranienia


Szkło laminowane

Wyrób składający się z jednej tafli szkła sklejonej na całej powierzchni z jedną lub kilkoma taflami szkła przy użyciu jednej lub kilku warstw folii.


Przepuszczalność światła - współczynnik Lt [%] 

Procent światła widzialnego, pochodzącego z promieniowania słonecznego przenikającego przez szkło


Odbicie światła - współczynnik Lr [%]

Procent światła widzialnego, pochodzącego z promieniowania słonecznego odbitego przez szybę Wartość U (dawniej k) [W/m2K]. Wartość U - współczynnik przenikania ciepła. Jest to ilość ciepła, która przenika w jednostce czasu przez 1 m2 przegrody przy różnicy temperatur po obu stronach przegrody wynoszącej 1 K. Jednostką współczynnika U jest W/m2K. Im mniejsza jego wartość, tym lepsza ochrona przed utratą ciepła


print